AGILITY-HINDER

HOPPHINDER

Detta hinder består av 2 "infångare" och en till flera ribbor/bommar att hoppa över. Detta hinder har olika höjd beroende om hunden går som small, medium eller large i mankhöjd.

På kommando HOPP ska hunden hoppa över ribborna/bommarna utan att röra vid eller riva dessa.

Hopphinder

TUNNEL

Detta hinder består av en dubbel-sydd öppen tunnel, 3 eller 6 m. lång.

Hunden ska på kommando TUNNEL ta sig genom denna själv.

Tunnel

SLALOM

Detta hinder består av 8-12 upprättstående pinnar som hunden ska springa zick-zack genom.

På kommando SLALOM ska hunden ta sig igenom alla pinnarna och alltid börja att svänga in mellan pinnarna från sin vänstra sida.

Slalom

BOMMEN

Detta hindret är ett balans- och klätterhinder som består av en uppgångsdel och en nedgångsdel med en balansbom emellan. På både uppgångens början och på nedgångens slut finns "kontaktfält".

På kommando BOMMEN ska hunden gå uppför uppgången genom att trampa med minst en tass på "kontaktfältet" och ta sig över balansbommen och gå nedför nedgången och även här trampa med minst en tass på "kontaktfältet".

Bommen

LÅNGEN

Detta hinder består av 2-5 stycken gradvis bredare och högre delar som hunden ska hoppa rakt över i ett s.k. långhopp. Small har 2 delar, medium 3-4 delar och large 4-5 delar. 

Hunden ska på kommandot LÅNGEN hoppa rakt över hindret från den lägsta till den högsta delen utan att trampa på hindret.

Lången

BORDET

Detta hinder består av ett stadigt fyrkantigt bord, med en halkfri yta. Bordet har olika höjd beroende om hunden är small, medium eller large i mankhöjd.

Hunden ska på kommando BORDET hoppa upp på bordet och stanna kvar i 5 sekunder.

Bordet

DÄCKET

Detta hinder består av ett däck som hänger i en ram. Höjden på detta däck går att ändra beroende på om hunden tillhör small,medium eller large i mankhöjd.

Hunden ska på kommando DÄCKET hoppa genom däckets hål, alla andra vägar är fel.

Däcket

VIPPEN

Detta hinder består av en gungbräda som har "kontaktfält" i början och slutet.

Hunden ska på kommando VIPPEN, gå upp på hindret, gå upp till vippunkten, stå stilla tills vippen slagit över och sedan fortsätta över hela vägen. Hunden ska trampa med minst en tass på båda "konaktfälten".

Vippen

A:ET

A:et är ett klätterhinder, som fått sitt namn efter liknelsen av bokstaven stora A. Här finns "kontaktfält" på både upp- och nedfarten.

Hunde ska på kommando A:ET ta sig över detta genom att sätta minst en tass på "kontaktfälten" på både upp- och nedfarten.

A:et

SÄCKEN

Detta hinder består av en fast öppning, kallad "huset", som mynnar ut i en platt tunnel (öppen säck).

På kommando SÄCKEN ska hunden själv ta sig in i "huset" och vidare genom säcken och ut. Hunden får "putta" upp säcken med huvudet när den springer genom.

Säcken

Innan ni börjar träna agility rekommenderar vi att ni läser "AGILITY ACTION" av Marie Hansson.

När ni sedan blir lite "varma i kläderna" finns också böckerna "MERA AGILITY" och  "ÄNNU MERA AGILITY". Även dessa båda böcker är skrivna av Marie Hansson. Där  finns det många träningstips och ideér hur man kan utvecklas ändå mera i  denna härliga sport. Alltså mer och mer aktivering mentalt för hundarna.

Dessa böcker finns att köpa hos Jycke-Tryck.

Kommando-orden bestämmer man själv, men man måste vara konsekvent!  Detta var en beskrivning på de olika hindrena som ingår i agility. Av dessa gör man sedan olika banor med varierande svårighetsgrad. Från SKK kan man beställa regler och bestämmelser som gäller vid agility-tävlingar.